تعاریف و اهمیت آکوستیک سالن همایش و آکوستیک سالن کنفرانس


هنگامی که در مورد آکوستیک صحبت می شود عموم افراد به یاد استودیو ها و اتاق های فرمان می افتند. مکانی که سطوح داخلی آن با متریال خاص پوشیده شده تا بتوان به نحو احسن نسبت به ضبط و تدوین صدا اقدام نمود. در این مقاله بطور ویژه به تعریف و توضیح آکوستیک سالن همایش و آکوستیک سالن کنفرانس و اهمیت آن در این فضاها می پردازیم.

در ابتدا باید باکلیت مبحث آکوستیک آشنایی داشت. آکوستیک ( Acoustic ) از لحاض لغوی به معنای شنیده شدن می باشد . اما به طور کلی آکوستیک دانش ایجاد، پخش، انتقال، کنترل اصوات و مطالعه آثار آنها در اماکن گوناگون می باشد. آکوستیک دارای شاخه های بسیار از جمله : آکوستیک ساختمان، آکوستیک سالنها و تالارها، آکوستیک موسیقی، آکوستیک ناخطی، آکوستیک شنوایی و فیزیولوژی، آکوستیک مولکولی و … می باشد.

آکوستیک سالن همایش و آکوستیک سالن کنفرانس، سالن کنسرت و … مبحثی است که در سالیان اخیر و با توجه به افزایش  تعداد رویداد ها ی که در اماکن برگزار می شوند بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. امروزه طراحان و سازندگان این فضاها خود را ملزم به رعایت اصول آکوستیک می دانند.

هدف و اهمیت آکوستیک سالن همایش و آکوستیک سالن کنفرانس:

در طراحی و ساخت سالن های همایش و کنفرانس یکی از اهداف اصلی ایجاد تعادل صوتی و شنیده شدن اصوات سخنرانان و مراسم ها به گونه ای یکنواخت در تمامی نقاط سالن است. همچنین می بایست تا حد ممکن از پدیده هایی همچون اکو، ارتعاش و پژواک های مزاحم جلوگیری نمود. زیرا موجب کاهش کیفیت صدا گشته و نتیجتا میتوانند بر نتایج همایش ها، اجراها و جلسات تاثیر مخرب داشته باشند. هر نویز یا انعکاس کمی صدای اصلی را تغییر داده و تحت تاثیر قرار می دهد. اگر این تغییرات زیاد باشد نهایتا صدای شنیده شده  از آنچه توسط منابع صوت تولید شده متفاوت خواهد بود.

بنابراین هدف از رعایت اصول آکوستیک در سالن های همایش، کنفرانس، کنسرت و … بطور کلی از بین بردن اصوات زائد و مزاحم ( نویزها )، ایزوله سازی صوتی فضا و حصول اطمینان از توزیع یکنواخت و با کیفیت صداست.

آکوستیک سالن همایش و آکوستیک سالن کنفرانس