ایم لاین | Aimline


تاریخچه اِیم لاین

شرکت Aimline شرکتی اروپایی است که نسل جدیدی از بلندگوی دیجیتالی ستونی که با استفاده از اتصال DANTE قابلیت همراه شدن با شبکه ی فعلی را دارند ، توسط این شرکت ساخته می شود. با استفاده از DANTE به هیچگونه تبدیل سیگنال صوتی نیاز نخواهد بود. سری بلندگوی ALM  و ALX-8 را می توان تا ۶ واحد به شکل زنجیروار و به صورت افقی یا عمودی بکار برد . شرکت اِیم لاین  همچنین بلندگوی اکتیو و پسیو ستونی و بلندگوی SUB BASS پسیو را نیز می سازد.