سیستم تصویربرداری سالن همایش و کنفرانس


در سالن همایش، آمفی تئاتر، کنسرت و جلسات سیستم های مختلفی و با اهداف گوناگون استفاده می شوند. یکی از این سیستمها سیستم تصویربرداری سالن همایش، آمفی تئاتر و سیستم تصویربرداری سالن کنفرانس و جلسات هستند. هدف اصلی این سیستم فارغ از محل به کارگیری آن ضبط تصاویر جلسات، همایشها، مراسم ها و گردهمایی هاست. این تصاویر ضبط شده برای بازپخش توسط سیستم پخش تصویر یا برای مستندسازی و استفاده در آینده کاربرد خواهند داشت. با توجه به توضیخات پیش گفته و نظر به اهمیت سیستم تصویربرداری سالن کنفرانس و همایش استفاده از ادوات پیشرفته و با کیفیت امری واجب می نماید. اجزا اساسی سیستم تصویربرداری میکسر تصویر، دوربین رباتیک ، رکوردر تصویر، کنترلر دوربین و کابل کشی های مربوطه هستند. پیش ازآنکه به نحوه عملکرد سیستم تصویربرداری سالن همایش، جلسات و … بپردازیم. آشنایی مختصر با هریک از اجزا سیستم لازم می نماید.

تصویربرداری سالن همایش

سیستم تصویر برداری سالن آمفی تئاتر و کنفرانس