خدمات شرکت الکتروویژن


امروزه با توجه به تغییر فرهنگ عمومی و حرکت به سمت فرهنگ کارگروهی و تصمیم گیری جمعی، برای تمامی ارگانها، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی نیازی مبرم جهت ایجاد فضایی برای برگزاری جلسات، گردهمایی ها،  اخذ تصمیمات و تبادل اطلاعات احساس می شود. سالن های همایش و کنفرانس همواره به عنوان بستری مناسب برای این منظور مطرح بوده اند. از دیگر سو آمار مراجعه به اماکنی همچون سالن های سینما و کنسرت سالیانه رشد قابل توجهی را نشان می دهد. این امر گواهی از افزایش نیاز به این فضاها از نظر ظرفیتی و امکاناتی می باشد. در ادامه با خدمات شرکت الکتروویژن در این زمینه همراه باشید.

 با توجه به طی زمان نسبتا طولانی از برنامه ریزی تا تکمیل پروژه و هزینه های  قابل توجه که به این منظور مورد نیاز است. طراحی و تجهیز سالن های همایش، آمفی تئاتر، سینما و کنفرانس از دید مدیران مجموعه ها و درتصمیم گیری‌های سازمانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. پیشبرد پروژه از این دست می تواند برای هر مجموعه ای مبهم و مشکل ساز باشد. اما یک مشاور حرفه ای در طول سال چندین پروژه مشابه را مدیریت و به نتیجه مطلوب می رساند. بنابراین لزوم برقراری ارتباط با شرکت های فعال در زمینه طراحی و پیاده سازی سالن های همایش، آمفی تئاتر، سینما و کنفرانس ، دریافت مشاوره و واگذاری عملیات طراحی، تجهیز و اجرا پروژه امری غیر قابل انکار است.

شرکت الکتروویژن با توجه به سابقه طولانی فعالیت و تجربیات گسترده در طراحی و تجهیز انواع سالن ها برای مراکز دولتی و خصوصی می تواند به عنوان مشاور و مجری مطمئن در تمامی مراحل پروژه کارفرمایان را همراهی نماید. خدمات شرکت الکتروویژن در این زمینه را می توان به ۵ بخش زیر دسته بندی نمود: