سیستم تصویربرداری اتوماتیک


هنگام برگزاری رویداد های گوناگون خصوصا در سالن های کنفرانس و جلسات تصویربرداری از جلسه از اهمیت بالایی برخوردار است. اهمیت این موضوع از جنبه های مختلف همانند ضبط و مستندسازی روند جلسه و سخنرانی ها، بازپخش تصاویر جلسه روی صفحات نمایش ( در سالن های بزرگ که حضار نسبت به هم دید ندارند ) قابل توجه می باشد. جهت سهولت در انجام این عمل مکانیزیمی تحت عنوان سیستم تصویربرداری اتوماتیک ( سیستم اتوماتیک کنترل دوربین ) معرفی گردید. سیستم مذکور تمامی عملیات مربوط به تصویربرداری ضمن جلسات را بر عمهده گرفته و به صورت خودکار انجام می دهد. این سیستم تحت عنوان سیستم Auto Tracking* نیز شناخته می شود. همانطور که پیشتر اشاره شد کاربرد اصلی آن در سالن های اجلاس، کلاس های درس بزرگ و … نیز کاربرد خواهد داشت.