سیستم صوتی مساجد و سیستم صوتی هیئت


از گذشته تاکنون حضور در اماکن مذهبی در تمامی فرهنگها به منظور پرداخت به نیازهای معنوی امری مرسوم بوده است. اماکنی که در هر کشور و فرهنگی نامی متفاوت همچون مسجد، کلیسا، آتشکده و … را دارا می باشند. با توجه به اهمیت بالای این اماکن از نظر تقویت بعد معنوی بشر، همواره توجه بالایی را جهت طراحی و تجهیز خود می طلبند. امروزه این توجه دو چندان گردیده است. بطوری که چه از نظر معماری و چه تجهیزات صوتی، تصویری رویکردی جدید را شاهد هستیم. در کشور ما اماکن مذهبی همچون مساجد، مصلی ها و هیئات جایگاه اصلی برگزاری مراسمات مذهبی می باشند. در این بخش با توجه به اهمیت بسیار بالای سیستم صوتی در اماکن یادشده به بررسی مشخصات و ویژگی های سیستم صوتی مساجد ( سیستم صوتی مصلی ) و سیستم صوتی هیئت خواهیم پرداخت.

سیستم صوتی مساجد ( سیستم صوتی مصلی ):

همانطور که اشاره شد مساجد، مصلی ها و نمازخانه ها حجم بالایی از مراسمات مذهبی را به خود اختصاص میدهند. تجهیزات گوناگونی در این اماکن مورد استفاده قرار می گیرند. در این میان میتوان سیستم صوتی مناسب را فاکتوری دانست که باعث برگزاری هرچه پربارتر آیین های مذهبی می گردد. لذا توجه به طراحی و پیاده سازی تجهیزات صوتی مساجد و تجهیزات صوتی مصلی امری الزام آور است.

نکات حائز اهمیت در پیاده سازی تجهیزات صوتی مساجد و مصلی ها :

توزیع یکنواخت صوت :

یکی از اصلی ترین عواملی در طراحی سیستم صوتی مصلی توجه به توزیع یکنواخت صوت است. فضاهای یاد شده دارای بخش های متعدد همچون صحن، محراب، شبستان ایوان و … می باشند. در زمان انجام فرایض دینی و ایراد سخنرانی ها صوت باید به طور یکنواخت در این فضاها توزیع گردد. به طوری که با کیفیت و شدتی تقریبا برابر در تمامی آن ها شنیده شود. امری که با توجه به گستردگی فضاها، ارتفاع بعضا زیاد و معماری خاص این اماکن که دارای گنبد ها، حجره های و مواردی از این دست هستند امری مشکل می باشد. همچنین امکان مدیریت صدا و ویژگیهای آن به طور جداگانه در هریک از این فضاها لازم و حایز اهمیت است.

این موارد از طریق استفاده ادوات متناسب و جانمایی صحیح تجهیزات صوتی مساجد و تجهیزات صوتی مصلی امکانپذیر است.

توزیع یکنواخت صوت در مسجد