فناوری Revoluto بیرداینامیک


در سالن های کنفرانس و جلسات هنگام استفاده از کنسول کنفرانس ، سخنرانان همواره باید به منظور حفظ سطح و وضوح صدا فاصله معینی را از میکروفون حفظ نمایند. با اندکی جا به جایی و خروج از فضای محدود اطراف کپسول میکروفون قدرت و کیفیت صدا افت خواهد نمود . این امر می تواند موجب احساس ناراحتی برای سخنرانان خصوصا در جلسات طولانی گردد. به منظور حل این مسله بیرداینامیک راهکاری نوین را به صورت اختصاصی معرفی و مورد استفاده قرار داده است. این نوآوری در بازارهای جهانی به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است. به گونه ای که امروزه کنسول های کنفرانس مجهز به فناوری Revoluto بیرداینامیک جز پر فروش ترین محصولات در حوزه سیستم کنفرانس می باشند.

فناوری Revoluto بیرداینامیک بر پایه قرارگیری تعداد زیادی از کپسولهای میکروفون با آرایشی ردیفی در کنار هم ایجاد گردیده است. این نحوه چیدمان میکروفون ها فضایی نسبتا وسیع در مقابل کنسول کنفرانس ایجاد می نماید . بدین وسیله کاربر قادر است با آزادی عمل بیشتری نسبت به میکروفون های عادی خرطومی از سیستم کنفرانس استفاده نماید. همچنین دامنه حرکت شخص پشت کنسول کنفرانس و فاصله او تا کنسول می تواند متغیر باشد. بنابرانین در عین حفظ سطح و وضوح صدا سخنران می تواند فاصله بیشتری در مقایسه با سیستم های عادی از میکروفون داشته باشد. در این حالت نیازی به تمرکز سخنران بر روی میکروفون و نگرانی  دائمی نسبت حفظ فاصله ایمن تا کپسول آن وجود نخواهد داشت.

فناوری Revoluto

نحوه پوشش کنسول های افقی و عمودی مجهز به فناوری Revoluto

انواع کنسول های کنفرانس مجهز به فناوری Revoluto بیرداینامیک :

بیرداینامیک میکروفون های کنفرانس خود با تکنولوژی Revoluto را در دو نوع افقی و عمودی تولید می نماید. هر یک ازین دو محصول قابلیت استفاده اختصاصی خود را دارند. در صورت استفاده از کنسول کنفرانس با چینش افقی منطقه تحت پوشش به صورت یک فضای عمودی خواهد بود. به نحوی که نه تنها فرد را به طور کامل در حالت نشسته در بر می گیرد بلکه حتی اگر فرد در طی سخنرانی بایستد باز هم از پوشش میکروفون ها خارج نخواهد شد. لذا تغییری در سطح و کیفیت صدای شخص مشاهده نمی شود.

در حالت چینش عمودی فضای تحت پوشش کنسول به صورت افقی می باشد. بنابراین اگر کنسول کنفرانس در بین دو شخص قرار بگیرد به راحتی هر دو شخص را در بر گرفته و در عین حال برای هر دو نفر امکان استفاده و سخنرانی آزادنه بدون نیاز به نزدیک شدن به کنسول وجود خواهد داشت.